Designar laminatskivan som du vill
Med egen laminattillverkning och träindustri med förädlingsprocesser under samma tak är Lamirock Component Sweden AB minst sagt ovanliga. Affärsidén är att förse marknaden med färdiga komponent- och produktlösningar baserat på egentillverkat högtryckslaminat och kompaktlaminat.
Kombinationen laminattillverkning och träindustri med förädlingsprocesser som bland annat sågning, fräsning, borrning och lackering gör att Lamiroc kan skräddarsy komponenter efter kundens behov.
- Vi är en liten organisation, säger Ola Lindström, vd Lamiroc. Därför kan vi vara flexibla. Om det behövs kan vi förändra mixen i laminatpressning inom en vecka och vi levererar färdiga komponenter inom tre veckor.

Laminatproduktion har funnits i Nordmaling sedan 1953. 2005 tog kollegorna Ola Lindström, Thomas Johansson och Tim Öhman över verksamheten och startade Lamiroc Component Sweden AB. De hade sedan tidigare erfarenhet av träindustri och av högtryckslaminat. De är Sveriges enda producent av grundmaterialen högtryckslaminat och kompaktlaminat. Produkterna är likartade men i kompaktlaminat finns ytterligare några beståndsdelar.
- Högtryckslaminat används traditionellt mest inom inredning medan kompaktlaminat används för utomhusbruk och i särskilt krävande miljöer med till exempel fukt, värme, kyla eller vid kemisk belastning, förklarar Ola. Efterfrågan på kompaktlaminat är det som ökar mest.
Något som också ökar är efterfrågan på helt fritt designad laminat där kunden har önskemål om ett speciellt uttryck.
- Det gäller ju att stärka sitt varumärke, säger Ola. Då kan det vara bra att kanske köpa in bord med sin logga på bordsskivan.

Lamiroc har sammanlagt 16 anställda.
- Av vår totala omsättning ligger 80 procent på svenska marknaden spritt i en mängd olika branscher, säger Ola Lindström. Ungefär 20 procent transporteras till de övriga nordiska länderna.
Lamiroc gör både små och stora serier och de erbjuder också viss montering. Främst vänder de sig till företag men det händer att någon privatperson vill komplettera sitt kök.
De närmaste tre åren kommer Lamiroc att ta fram några intressanta produktnyheter som bygger på tekniska egenskaper framför de estetiskt mer trendkänsliga egenskaperna.
- Vi ska växa med tio procent per år och om fem år tror jag att företaget är ungefär dubbelt så stort som idag, avslutar Ola.

Lamiroc Component Sweden AB

Bransch:
Industri

Telefon: 0930-10765
Fax: 0930-10214


Email:
ola@lamiroc.com

Hemsida:
www.lamiroc.com

Adress:
Lamiroc Component Sweden AB
Kungsvägen 86
91432 Nordmaling

| 13 SENASTE FÖRETAGEN